Informacja dla mieszkańców miejscowości Góry w Gminie Cieszków.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Góry w Gminie Cieszków.

Data publikacji:

Informacja dla mieszkańców miejscowości Góry w Gminie Cieszków.

23 grudnia 2022 r. na stronie wrocław.naszemiasto.pl opublikowany został artkuł, w którym można było przeczytać m.in., że w gminie Cieszków „przestają istnieć Góry – część wsi Trzebicko”.

Informacja ta wywołała nieco zamieszania i zaniepokoiła niektórych mieszkańców, tym bardziej, że zamieszczono też fotografię pokazującą z lotu ptaka fragment miejscowości Góry w sołectwie Góry.

W związku z powyższym postaramy się wyjaśnić tę sprawę.

Otóż Główny Geodeta Kraju prowadzi bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG), która jest na bieżąco aktualizowana. Pomimo podjętych starań w ciągu kilku ostatnich lat nie udało się ustalić lokalizacji przestrzennej dla urzędowej nazwy części wsi Trzebicko: „Góry”, ujętej w „Urzędowym wykazie nazw miejscowości i ich części”. Dlatego na podstawie rozporządzenia  MSWiA z dnia 20 grudnia 2022 r. nazwa ta została z dniem 1 stycznia 2023 r. zniesiona. Podkreślam, że dotyczyła ona części miejscowości Trzebicko w sołectwie Trzebicko.  Niestety omyłkowo, prawdopodobnie przez niewiedzę dziennikarz umieścił w swoim artykule fotografię części miejscowości Góry położonej w sołectwie Góry.

Tak więc informujemy, że miejscowość Góry ma się dobrze i nikt nie planuje jej likwidacji, ani przyłączenia do Trzebicka