Aktualności

Aktualności

17 08 2022
Uwaga!!! W poniższych adresach znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące dodatku węglowego: https://gopscieszkow.naszbip.pl/pliki/plik/wniosek-o-dodatek-weglowy-1660717184.pdf https://gopscieszkow.naszbip.pl/pliki/plik/dodatek-weglowy-informacja-166071... Pokaż więcej...
16 08 2022
WAŻNE! Zgodnie z ww. ustawą Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek węglowy będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka, po wejściu w... Pokaż więcej...