Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

Data publikacji:

Szanowni Państwo,

 

W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

 

Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Pierwszy projekt Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

 

Zaproszenie jest  skierowane jest do:

  •  Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych.

 

Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z działalnością na rzecz środowiska oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW z okresu ostatnich 3 lat.

 

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 30.12.2022 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres email iitsw@strzelin.pl

 

 Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny poniżej. 

 

Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. O procedurze wyboru  poinformujemy   podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

 

 

 

Przewodnicząca KS IIT SW

Dorota Pawnuk (-)

Burmistrz Strzelina

Dokumenty:
Plik pdf Strategia IIT SW.pdf
Plik docx Formularz zgłoszeniowy.docx
Plik pdf Formularz zgłoszeniowy.pdf
Plik pdf Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach pierwszego projektu Strategii IIT SW