Rol.6840.4.2022 Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedażnieruchomości - dz. nr 74/2 obręb Dziadkowo - Informacja o wynikach przetargu