Rol.6840.11.2022 Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 44/12 obręb Jankowa - Informacja o wynikach przetargu