Nowa lokalna strategia rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2027 (LSR)

Nowa lokalna strategia rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2027 (LSR)

Data publikacji:
Mieszkańcy Doliny Baryczy!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" działające na terenie gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra i Żmigród zaprasza mieszkańców Doliny Baryczy i Turystów odwiedzających te tereny do opracowania wspólnie ze Stowarzyszeniem nowej lokalnej strategii rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2027 (LSR).
Państwa zaangażowanie jest ważne i niezbędne by określić kierunek rozwoju Doliny Baryczy na kolejne lata!

Prace nad tworzeniem nowej LSR będą przebiegały w etapach, a kontakt z mieszkańcami i turystami będzie odbywał się na wielu płaszczyznach. Zaplanowano internetowe badanie ankietowe, spotkania bezpośrednie w każdej z gmin, a także możliwość pracy chętnych osób w tzw. Zespole ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy.

Już dziś zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety on-line pn. Turystyka i kierunki rozwoju obszaru Doliny Baryczy – ankieta otwarta dla mieszkańców i turystów odwiedzających Dolinę Baryczy. Badanie trwa do 6.09.2022 r. Celem ankiety jest uzyskanie informacji na temat oferty obszaru Doliny Baryczy, jego atrakcyjności turystycznej, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz systemowych działań lokalnych.
Zapraszamy także do zaangażowanią się w prace społecznego Zespołu ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy.
Celem Zespołu będzie sprecyzowanie zagadnień do kolejnych etapów prac nad LSR na podstawie danych wynikających  z dokumentów wdrożeniowych dla poszczególnych funduszy, wniosków z wdrażania LSR, danych publicznych zawartych m.inn. w dokumentach JST.
Do Zespołu zapraszamy przedstawicieli społeczności lokalnej, w szczególności młodzież od 18 do 25 r.ż, seniorów, aktywistów klimatycznych, przedsiębiorców, działaczy NGO oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i/lub ich jednostek. Planowana ilość uczestników do 20 osób, z uwzględnieniem reprezentacji różnych grup interesu. Spotkania zespołu odbywać się będą on – line lub stacjonarnie (gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu).

Zgłoszenie do pracy w zespole prosimy składać za pośrednictwem formularza on – line - do 09.09.2022. Link do formularza: https://forms.gle/NHSDUwT2X22qUmex9
Informujemy również i zapraszamy do uczestnictwa w otwartych spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych w każdej z gmin partnerskich w terminach i miejscach wskazanych poniżej. W przypadku braku możliwości udziału we wskazanym dla mieszkańców miejscu i terminie, zapraszamy do udziału w spotkaniach zaplanowanych w innych gminach.
Harmonogram spotkań:

Lp.

Gmina

Termin

Godziny

Miejsce

1

Przygodzice

19.09.2022 (poniedziałek)

10 – 12

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, Ul Wrocławska 52 Przygodzice

2

Sośnie

19.09.2022 (poniedziałek)

16 -18

Sala wiejska w Sośniach ul. Wielkopolska 29, Sośnie

3

Odolanów

20.09.2022 (wtorek)

10 – 12

Sala dawnego Kościoła Ewangelickiego, pl. Kościuszki 4a, Odolanów

4

Twardogóra

20.09.2022 (wtorek)

16 – 18

Świetlica w Moszycach, Moszyce 55a

5

Milicz

21.09.2022 (środa)

10 – 12

Sala konferencyjna Stara Rzeźnia – miejsce spotkań ul. Szewska 1b, Milicz

6

Krośnice

22.09.2022 (czwartek)

10 -12

Sala sesyjna Urząd Gminy Krośnice, ul Sportowa 4, Krośnice

7

Cieszków

22.09.2022(czwartek)

16 –18

Sala sesyjna Urząd Gminy Cieszków, Grunwaldzka 41, Cieszków

8

Żmigród

23.09.2022(piątek)

10 – 12

Kawiarnia w Żmigrodzki Ośrodek Kultury ul Wrocławska 12, Żmigród