Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Guzowice - Sędraszyce

Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Guzowice - Sędraszyce

Data publikacji:
Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Guzowice - Sędraszyce w ramach programu: Fundusz Rozwoju Dróg. Zadanie to planujemy zrealizować wspólnie z Powiatem Milickim. Na jego realizację mamy rok czasu od wyłonienia wykonawcy. W dalszym etapie planuje się wspólną realizację odcinka drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość Sędraszyce.