Ruszyła akcja wydawania laptopów i tabletów zakupionych przez gminę w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Ruszyła akcja wydawania laptopów i tabletów zakupionych przez gminę w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Data publikacji:
Dzisiaj w Urzędzie Gminy Cieszków ruszyła akcja wydawania laptopów i tabletów zakupionych przez gminę w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Sprzęt wydawany jest według kolejności złożonych wniosków.
Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zostały (lub zostaną) poinformowane telefonicznie o terminie odbioru.