Prośba do rodziców uczniów dojeżdżających o wypełnienie wniosku w sprawie dowozu dziecka/ucznia do oddziału przedszkolnego/przedszkola/szkoły na terenie Gminy Cieszków

Prośba do rodziców uczniów dojeżdżających o wypełnienie wniosku w sprawie dowozu dziecka/ucznia do oddziału przedszkolnego/przedszkola/szkoły na terenie Gminy Cieszków

Data publikacji:

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów dojeżdżających o wypełnienie wniosku w sprawie dowozu dziecka/ucznia do oddziału przedszkolnego/przedszkola/szkoły na terenie Gminy Cieszków.

Wnioski zostaną rozdane uczniom z poszczególnych placówek w dniach 22-24.06 br.
Prosimy o zwrot wypełnionych wniosków do dnia 30.06.2022r. do sekretariatów szkół/przedszkola.

Informacja o liczbie dowożonych dzieci niezbędna jest do ogłoszenia przetargu na dowożenie na nowy rok szkolny 2022/2023.

Dziękujemy za współpracę :)