Rol.6840.9.2022 Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 108/3 obręb Góry