Rol.6840.8.2022 Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 113/7 obręb Góry