Rol.6840.3.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 259/2 obręb AM 2 Cieszków