Rol.6840.2.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 45/2 obręb AM 2 Cieszków