Rol.6840.1.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 22 obręb AM 1 Rakłowice