Komisja Konkursowa do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej