Informacja na temat projektu "Radykalne uproszeczenia dla rolników"