Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne