Rol.6840.4.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -dz. nr 141 obręb AM 1 Słabocin