Rol.6840.3.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -dz. nr 97 obręb AM 1 Rakłowice