Rol.6840.2.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -dz. nr 135/9 obręb AM 2 Cieszków