Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja „Merkury” i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają na Debatę „Co dalej po COVID-zie?”