Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Cieszków na lata 2022-2030

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Cieszków na lata 2022-2030

Data publikacji:

Szanowni Państwo,

Gmina Cieszków przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Cieszków polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział
w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:

https://forms.gle/Sojunt3UtRzKUrQ5A

 

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Państwa opinia na temat Gminy Cieszków jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni Mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.