„Wymiana pokrycia łukowego dachu hali sportowej z ociepleniem stropodachu i ścian”

„Wymiana pokrycia łukowego dachu hali sportowej z ociepleniem stropodachu i ścian”

Data publikacji:
Informujemy, iż na stronie :
w dniu 29.06.2021r. ogłoszone zostało postępowanie w temacie: „Wymiana pokrycia łukowego dachu hali sportowej z ociepleniem stropodachu i ścian” (roboty budowlane). Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącego pokrycia dachu z blachy, uzupełnienie konstrukcji, ocieplenie stropodachu wełną mineralna gr. 15 cm, montaż nowego pokrycia dachu z blachy łukowej oraz wykonanie instalacji odgromowej. Teren objęty robotami – dz. geod. nr 310/2, obręb 0003,Cieszków.

Termin składania ofert:
2021-07-19 12:00
Termin związania ofertą: 30 dni