Uwaga!!! Ważna informacja dotycząca spisywania stanów liczników zużycia wody

Uwaga!!! Ważna informacja dotycząca spisywania stanów liczników zużycia wody

Data publikacji:
Informujemy, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców najbliższy odczyt liczników stanu zużycia wody nie będzie prowadzony przez odwiedzającego Państwa domy inkasenta.
Prosimy, aby stany zużycia wody zgłaszać telefonicznie (w godz. 7:30 - 15:30)
do Urzędu Gminy Cieszków pod następującymi numerami telefonów:
71 38 48 102 wewn. 41
502 509 786
782 451 002.
Termin podawania stanów liczników
to 08 marca 2021r.

Informujemy, iż w wypadku nie przekazania danych zużycia wody faktura,
którą Państwo otrzymacie będzie wystawiona na bazie prognozy
(prognoza będzie średnią zużycia z trzech poprzednich okresów rozliczeniowych).
Za zaistniałą niedogodność serdecznie przepraszamy, jednakże uważamy, iż ten sposób działania w obecnej sytuacji jest najbezpieczniejszy.
Zwalczamy COVID-19.