Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zarządzenie nr 132/2021