Komunikat Starosty Milickiego ws. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 1 lutego 2021 r.

Komunikat Starosty Milickiego ws. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 1 lutego 2021 r.

Data publikacji:

Informuję że, od najbliższego poniedziałku, 1 lutego, zostają otwarte dla mieszkańców powiatu stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich w Miliczu, Krośnicach
i Cieszkowie.

Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji z reżimu sanitarnego.

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących
w punktach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer  tel. 798 211 377  (od poniedziałku do piątku w godzinach o 9 do 14) lub wchodząc na stronę internetową https://np.ms.gov.pl

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się jedna osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na wizytę przed przybyciem zobowiązana jest do zapoznania się z Zasadami bezpieczeństwa w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2.

 

Starosta Milicki
/-/ Sławomir Strzelecki