Rozbudowa sieci wodociągowej w Cieszkowie na ul. Kolejowej

Rozbudowa sieci wodociągowej w Cieszkowie na ul. Kolejowej

Data publikacji:
Gmina Cieszków informuje, że trwają aktualnie prace związane z rozbudowa sieci wodociągowej w Cieszkowie na ul. Kolejowej. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu
„Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nowego ujęcia wody w gminie Cieszków”,
który dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Wykonawcą robót jest firma PPHU EKSPORT IMPORT Władysław Skiba z Milicza.
 
Całkowita wartość robót:  68 900,00 zł
Planowany termin zakończenia prac –  30 listopada 2020r.