Przyjęcie Karty Seniora Ziemi Milickiej na terenie Gminy Cieszków

Przyjęcie Karty Seniora Ziemi Milickiej na terenie Gminy Cieszków

Data publikacji:
12 listopada 2020 roku (dwa dni przed obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora) Rada Gminy Cieszków podjęła miedzy innymi uchwałę o wprowadzeniu Karty Seniora Ziemi Milickiej na terenie Gminy Cieszków. Dzięki niej każdy mieszkaniec po 60 r. życia po złożeniu wniosku, otrzyma Kartę, którą będzie mógł posługiwać się robiąc zakupy lub korzystając z usługi u danego Partnera programu.

Ideą Programu Karta Seniora Ziemi Milickiej jest stworzenie lokalnego Programu, dzięki któremu seniorzy zamieszkujący obszar powiatu milickiego będą mogli liczyć na ulgi, rabaty, preferencje oferowane przez gminne instytucje i podmioty prywatne (przedsiębiorców).

Przyjęcie Karty Seniora Ziemi Milickiej na terenie Gminy Cieszków