Odwiert rozpoznawczy dla nowego ujęcia wody w gminie Cieszków

Odwiert rozpoznawczy dla nowego ujęcia wody w gminie Cieszków

Data publikacji:
Gmina Cieszków informuje, że trwają aktualnie prace związane z wykonaniem odwiertu rozpoznawczego dla nowego ujęcia wody w gminie Cieszków. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nowego ujęcia wody w gminie Cieszków” , który dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Wykonawcą robót jest firma Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z  Kielc.

Wartość robót:  67 957,50 zł
Planowany termin zakończenia prac – do 30 listopada 2020r.