EKO7: PSZOK w Krotoszynie nieczynny od dnia 16.10.2020r.

EKO7: PSZOK w Krotoszynie nieczynny od dnia 16.10.2020r.

Data publikacji:

Szanowni mieszkańcy,

w związku z trwająca procedurą przetargową na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku, mającą na celu wybranie podmiotu świadczącego ww. usługi oraz obsługę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, informujemy, iż Punkt w Krotoszynie znajdujący się na ul. Ceglarskiej 45 od dnia 16.10.2020 r. będzie wyłączony z obsługi i zamknięty. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony nowy Punkt, o czym będziemy na bieżąco informować. Do tego czasu mieszkańcy Związku mogą korzystać z Punktu znajdującego się w Rzemiechowie (gm. Kobylin) na tym samych zasadach jak z Punktu w Krotoszynie. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku dostarczenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów w formie zmieszanej, dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania w ww. punkcie.