Organizacje pozarządowe a koronawirus część II

Organizacje pozarządowe a koronawirus część II

Data publikacji:

Dalsza część informacji o  uprawnieniach jakie uzyskały organizacje pozarządowe  w tym trudnym czasie.

11. Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

12. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zapisy umożliwiające pracę on-line organów zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami.

W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowując właściwą procedurę wskazaną w art. 16 i 18 cytowanej wyżej ustawy - organizacje pozarządowe, mogą organizować posiedzenia zarządów, lub innych ciał statutowych poprzez komunikację elektroniczną. Oczywiście dotyczy to tylko organizacji pozarządowych, które w swoich statutach dotychczas nie posiadają zapisów umożliwiających odbywania posiedzeń organów przez komunikację elektroniczną.

Z analizy zapisów art. 16 i 18 ustawy wynika, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego  lub stanu epidemii jest jednocześnie końcem możliwości  prowadzenie  posiedzeń drogą elektroniczną takich organizacji pozarządowych.

Dlatego proponuję, by w statut wpisać możliwość komunikacji elektronicznej wszelkich organów organizacji pozarządowej.

 

Andrzej StachowiakKonkursy_dla_ngo_na wrzesień 2020.pdf