KRUS – szkolenie rolników

KRUS – szkolenie rolników

Data publikacji:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Trzebnicy, zaprasza wszystkich rolników z gminy Cieszków na szkolenie pt „ Zasady bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”, które odbędzie się 17 września 2020 r. , o godź 11:00 w Gminnym Centrum Kultury w Cieszkowie, ul. Sikorskiego 35 . O godź 10:00 poprzedzi je szkolenie Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Miliczu pt” Rozwój działalności pozarolniczej w oparciu o potencjał regionu”.

Podczas szkolenia KRUS przedstawi aktualne informacje na temat ubezpieczeń społecznych rolników oraz przestawi metody zapobiegania  wypadkom przy pracy w gospodarstwie. Podczas szkolenia dostępne będą materiały prewencyjne w postaci broszur , ulotek oraz akcesoriów. Organizacja będzie przebiegać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.