Informacja dla kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują pomocy.