Ważna informacja dla zaintereswanych programem „Moja Woda”

Ważna informacja dla zaintereswanych programem „Moja Woda”

Data publikacji:

W związku z dużym zainteresowaniem programem „Moja Woda”, który przewiduje dotację do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie (np. oczko wodne), informujemy że wnioski o dotacje należy składać indywidualnie i bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda/w_498,cel-programu