KRUS-Konkurs dla dzieci na rymowankę

KRUS-Konkurs dla dzieci na rymowankę

Data publikacji:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Trzebnicy informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym, adresowany do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do dnia 31.08.2020r. do godz. 24:00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl w temacie wpisując: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.