Zakończenie realizacji inwestycji: „Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie”

Zakończenie realizacji inwestycji: „Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie”

Data publikacji:
W czerwcu 2020 roku  Gmina Cieszków zakończyła realizację inwestycji pn.
„Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie”  
polegającej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa, masy bitumicznej,
gruzu i innych form utwardzania o długości 389,0 [m].
Na całym projektowanym odcinku ulicy  dokonano wymiany podbudowy
i wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej barwy szarej o gr. 8[cm] – kostka fazowa.
 

Zakres robót obejmował budowę :
- nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej  o szerokości 5,0 m.
- nawierzchni dojść do furtek i dojazdów do posesji  z kostki betonowej na podbudowie.
- obustronnych chodników szerokości  1.5 m o nawierzchni z kostki betonowej.
- odwodnienia pasa drogowego przez wykonanie kanałów deszczowych,  wpustów ulicznych i przykanalików.  
 
Roboty drogowe wykonała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma 
GEMBIAK-MIKSTACKI  Spółka Jawna z Krotoszyna.
 
Zadanie jest współfinansowane w 70% ze środków programu Funduszu Dróg Samorządowych
 
ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI – 811 522,41 PLN
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  - 568 065,69 PLN
Wkład własny Gminy – 243 456,72 PLN