„Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”- ważne informacje

„Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”- ważne informacje

Data publikacji:
Informujemy, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu pn „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)

Każdy chętny będzie miał czas przygotować niezbędną dokumentację ponieważ nabór potrwa minimum 3 miesiące.

Wniosek można złożyć tylko w terminie naboru wniosków. Informacja o rozpoczęciu naboru pojawi się na stronie internetowej Gminy Cieszków i prasie lokalnej.
Dodatkowo informujemy, iż została uruchomiona strona internetowa dedykowana projektowi https://piecedolinabaryczy.pl/  

Dopiero w terminie naboru znany będzie formularz wniosku czy kompletne kryteria wyboru wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji nie powinny rozpoczynać inwestycji przed ogłoszeniem naboru, ponieważ koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku będą wydatkami niekwalifikowanymi. Na etapie składania wniosków inwestycja powinna być przygotowana pod względem formalnym tzn. posiadać wszystkie zgody według prawa budowlanego, geologicznego itp.

UWAGA!!!  Faktury wystawione przed dniem ogłoszenia naboru wniosków i/lub daty sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego nie będą kosztami kwalifikującymi się do otrzymania dotacji.