Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Data publikacji:

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w dniu 14 kwietnia 2020r. Wójt Gminy Cieszków podpisał umowę o dofinansowanie z Anną Marcinkiewicz Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi, Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dzięki wsparciu w formie dotacji Gmina Cieszków otrzyma 12 805,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W ramach projektu rolnicy z terenu gminy Cieszków będą mogli bezpłatnie oddać zgromadzone odpady pochodzące z działalności rolniczej.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i zebranych ankiet od zainteresowanych rolników o ilości posiadanych odpadów wynika, iż na ternie naszej gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu ponad 25 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Gmina w najbliższych dniach wyłonieni Wykonawcę z którym zostanie zawarta umowa na usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Cieszków oraz ich unieszkodliwienie.

Planowany termon realizacji projektu - czerwiec 2020r.

Szczegółowe informacje o terminie i sposobie dostarczania odpadów będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi osobami/rolnikami.