Szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych z wdrażania przepisów Tarczy Antykryzysowej dla III sektora

Szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych z wdrażania przepisów Tarczy Antykryzysowej dla III sektora

Data publikacji:

Na początku maja 2020 roku – Maria Mika – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wystosowała apel do Pań i Panów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z całego Dolnego Śląska o podjęcie działań w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie i działalność organizacji pozarządowych.


Mając na względzie wyjątkowo trudną sytuację dla funkcjonowania i działania organizacji pozarządowych spowodowanej, m.in. zatrzymaniem wielu działań projektowych i statutowych oraz trudnościami w realizowaniu działań zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie apelujemy o wdrożenie narzędzi wsparcia przewidzianych w przepisach w Tarczy Antykryzysowej dla III sektora.

Lista rekomendowanych rozwiązań pomocowych adresowanych do organizacji pozarządowych.


Jednocześnie Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych deklaruje wsparcie w pracach nad rozwiązaniami pomocowymi w związku z epidemią COVID-19 adresowanymi do organizacji pozarządowych na Państwa terenie przy wsparciu naszych ekspertów.


Dodatkowo zaplanowaliśmy szkolenie on-line dotyczące wdrażania rekomendowanych rozwiązań, które odbędzie się w dniu 20 maja w godz. 10:00-12:00.  Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: 
https://forms.gle/paxTKeHr8nRKsHh38
Działanie realizowane jest w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu i Zespołu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Marta Michałowska