Przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Cieszków ponownie otwarte od 25 maja 2020 roku