Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokom. ORx281-050216-XXX-01/10995_I.281_Rakłowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych...

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokom. ORx281-050216-XXX-01/10995_I.281_Rakłowice_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych...