Dotyczy: problemu zanieczyszczenia przestrzeni miejskich zużytymi środkami ochrony osobistej

Dotyczy: problemu zanieczyszczenia przestrzeni miejskich zużytymi środkami ochrony osobistej

Data publikacji:
Według wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postepowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania padmeii/epidemii), które to zostały rozesłane do władz gminnych powiatu milickiego dnia 9 kwietnia 2020r. w informacjach ogólnych jest wskazane: odpady wytwarzane przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.