O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Data publikacji:

                        Cieszków, dnia  5 lutego 2020r.


O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST

WÓJT GMINY CIESZKÓW INFORMUJE,
IŻ GMINA CIESZKÓW PLANUJE W ROKU BIEŻĄCYM PONOWNIE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY CIESZKÓW.

 

            Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Cieszków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

W związku z powyższym kompletne wnioski o dofinansowanie prac, można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Cieszków do dnia 21 lutego 2020 roku.
 
Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego,
w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem.
 
W przypadku uruchomienia programu, wszystkie prace wykonywane będą w możliwie najszybszym terminie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 71-38-48-102.
Wzory wniosków i oświadczeń można pobrać na stronie bip.cieszkow.pl zakładka – informacje o środowisku / usuwanie wyrobów zawierających azbest lub w pokoju nr 6 urzędu.

 

         Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Cieszków o dofinansowanie zadania związanego z realizacją  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszków” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 
WÓJT GMINY CIESZKÓW zaznacza, że w przypadku, gdy wniosek Gminy Cieszków
nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 – niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY
 
Ignacy Miecznikowski