DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DIALOGU

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DIALOGU

Data publikacji:

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DIALOGU

Fundacja Dom Pokoju tworzymy Dolnośląski Ośrodek Dialogu by wzmacniać i upowszechniać kompetencje w zakresie transformowania konfliktu, partycypacji, budowania dialogu oraz przekazu rzeczniczego. Naszym celem jest budowanie międzysektorowej współpracy, która przyczyni się do rozwiązania istotnych problemów społecznych.

Potrzebna jest przestrzeń dla porozumienia i umiejętności rozmowy mimo różnic oraz wiedza, jak radzić sobie z konfliktami społecznymi. Dotarcie do przyczyn konfliktów wymaga zaangażowania lokalnych partnerów, silnie osadzonych w swoich społecznościach. Dlatego zrodził się pomysł by stworzyć sieć organizacji – Dolnośląski Ośrodek Dialogu, które będą rozwijać swoje kompetencje, wzajemnie się wspierać oraz budować dobrą współpracę w swoim regionie.

Fundacja Dom Pokoju, od 10 lat, zajmuje się mediacjami społecznymi, transformacją konfliktu oraz wspieraniem procesów międzysektorowego dialogu. Postanowiliśmy stworzyć sieć partnerów, którzy praktykują działania w tym obszarze w regionie dolnośląskim, lubuskim i opolskim. Łącząc siły, możemy więcej.

Projekt Dolnośląski Ośrodek Dialogu jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Korzyści z przystąpienia do sieci:

 • Doradztwo i konsultacje indywidualne w sprawie konfliktów społecznych i budowania dialogu międzysektorowego, 
 • Przygotowanie do samodzielnego budowania dialogu i transformowania konfliktów,
 • Warsztaty i szkolenia prowadzone przez Fundację Dom Pokoju [tprzekaz rzeczniczy, wprowadzenie do budowania dialogu, facylitacja procesów grupowych],
 • Bycie częścią sieci praktyków, liderów partycypacji i zarządzania konfliktem w 3 regionach,
 • Platforma komunikacji i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk,
 • Wsparcie ze strony członków sieci,

Dla kogo:

 • Organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów lokalnych, pracownicy instytucji kultury i edukacji, aktywiści realizujący działania lokalne
 • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie budowania dialogu, transformacji konfliktu i przekazu rzeczniczego
 • Osoby dostrzegające potrzebę dialogu w życiu publicznym

Jak dołączyć

 1. 1.   Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/cHf8YUrGiv5MD1VQ9
 2. 2.    Uczestnicz w spotkaniach sieciujących w Wałbrzychu: 12.02 o godzinie 17:00 przy alei Wyzwolenia 4 – na przeciwko Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” albo w Świdnicy: 20.02 o godzinie 17:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowy w Świdnicy, przy ul. Długiej 33

Więcej informacji na strownie www.dompokoju.org, w razie pytań zachęcamy do kontaktu z Mają Zabokrzycką: m.zabokrzycka@dompokoju.org lub telefonicznie - 883 047 310