Aktualności

Aktualności

07 02 2020
*Na przestrzeni ostatnich lat certyfikat Dolina Baryczy Poleca stał się synonimem prestiżu. W systemie znajdują się tylko najlepsze produkty i najlepiej dopracowane usługi z Doliny Baryczy. Użytkownicy znaku wyjątkowo chętnie podejmują współpracę ze sobą i przynosi to ogromne korzyści... Pokaż więcej...
07 02 2020
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DIALOGU Fundacja Dom Pokoju tworzymy Dolnośląski Ośrodek Dialogu by wzmacniać i upowszechniać kompetencje w zakresie transformowania konfliktu, partycypacji, budowania dialogu oraz przekazu rzeczniczego. Naszym celem jest b... Pokaż więcej...
Strona 3 z 3