Zmiany w sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.