„Modernizacja i doposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie”- efekty remontu