„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Data publikacji:

OGŁOSZENIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

 Gmina Cieszków zamierza przystąpić do w/w programu dotyczącego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (zbieranie, transport, zagospodarowanie).

 Jednym z załączników do w/w wniosku jest posiadanie inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 W związku z powyższym w ramach inwentaryzacji Gmina Cieszków, przyjmować będzie oświadczenia od osób posiadających w/w odpady, o ilości posiadanych odpadów z podziałem na:

  1. folia rolnicza czarna w kg,
  2. folia rolnicza biała w kg,
  3. siatki i sznurki do owijania balotów- ilość w kg,
  4. opakowania po nawozach i typu Big-Bag w kg.

 

Druki oświadczeń dostępne  są :

-  u Sołtysów i radnych w poszczególnych miejscowościach

-  w Urzędzie Gminy w Cieszkowie

-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy

Termin składania oświadczeń-   do 09 grudnia 2019r.

Miejsce składania oświadczeń – Urząd Gminy Cieszków.

 

Druk Oświadczenia.