Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -"Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"