Dotacja 40% dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia

Dotacja 40% dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia

Data publikacji:
Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o dotacji 40% dla rolników indywidualnych na instalacje
fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje do 50 kw mocy


Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz
co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą
przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Czas na decyzję o wynajęciu Fundacji dla celu pozyskania dofinansowania  jest tylko  do 15.12.2019 r.
Z uwagi na fakt że Narodowy Fundusz nabór kończy dnia 20.12. 2019.

Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu.

Nasz zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania do 90% w oparciu o program  Czyste Powietrze.Pracujemy  do uzyskania sukcesu aż po rozliczenie projektu.
Inwestorze zacznij produkować energię elektryczną, oraz energię cieplną na własny
użytek samemu dzięki odnawialnym źródłom energii.

Każdy rolnik który myśli o tym, aby stworzyć instalacje fotowoltaiczną,  lub/i pompę ciepła,
oraz każda osoba indywidualna,która chce uzyskać dofinansowanie na poprawę
efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o
kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów, lub można napisać maila.

Kontakt:
Fundacja Dar Oze
Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306 info@fundacjadaroze.pl


Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778.  irena.chomicka@fundacjadaroze.pl